Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā/nojaukšana (Jēkabpils pilsētas būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pasūtītājs un būvētājs ierosina būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, iesniedzot būvvaldē attiecīgos dokumentus
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 2014.02.01.)
Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā
(Jēkabpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 37; 2014.01.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 550; 2014.10.01.)
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 573; 2014.10.01.)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 2014.10.25.)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 2017.06.06.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.25.