Būvprojekta izmaiņu akceptēšana (Jēkabpils pilsētas būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar 09.07.2013. Būvniecības likumu (spēkā no 01.10.2014.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1