Audžuģimene
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
Bāriņtiesa izvērtē ģimenes iesniegtos dokumentus un lemj par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē.
Dokumenti: 1.Par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
1.1 Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
1.2. Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
1.3. Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).
1.4. Narkologa atzinums (oriģināls).
1.5. Psihiatra atzinums (oriģināls).
1.6. Psihologa atzinums.
2.Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
2.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
2.2. Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija)
2.3. Apliecība par audžuģimenes mācību programmas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada bāriņtiesa
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715632, 26318020
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada bāriņtiesa
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715632, 26318020
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki