Aizgādnībā esošo personu interešu aizstāvība
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošo personu intereses:
1)lemj par aizgādņa iecelšanu aizgādnībā esošai personai.
2)lemj par tās laulības līguma slēgšanu saskaņā ar Civillikumu;
3)uzrauga, lai aizgādnis noteiktajā termiņā iesniedz tiesā pieteikumu par obligāto rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu, kā arī sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;
4)informē prokuratūru, ja aizgādņa kavēšanās dēļ ir nepieciešama rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana aizgādnībā esošās personas interesēs;
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma termiņa apraksts Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē
• Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu),
• Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus),
• Tiesas nolēmums par personas rīcībspējas ierobežojumu un aizgādnības nodibināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada bāriņtiesa
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715632, 26318020
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada bāriņtiesa
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715632, 26318020
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki