Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noteikusi kārtību, kādā pašvaldības finanšu līdzekļu saņemšanai tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanu.
Konkursa mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1