Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju ir aizsargājama, ja tā ir attiecīgā topogrāfijas izveidotāja intelektuālā darba rezultāts un nav vispārzināma pusvadītāju izstrādājumu ražošanā. Topogrāfija uzskatāma par tās izveidotāja intelektuālā darba rezultātu, iekams nav pierādīts pretējais.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ja pieteikums atbilst visām noteiktajām prasībām, Patentu valde triju mēnešu laikā pieņem lēmumu par topogrāfijas reģistrāciju Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (topogrāfijas īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē
Atgādinājums
Ja pieteikums neatbilst noteiktajām prasībām, Patentu valde par to paziņo pieteicējam, nosakot 3 mēnešu termiņu norādīto trūkumu novēršanai. Patentu valde pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu, ja pieteicējs noteiktajā laikā nav novērsis Patentu valdes norādītos trūkumus
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.15.