Apbedīšanas pabalsts (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Stopiņu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Pabalsts noteikts EUR 160,00 apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Gadījumā, ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
pakalpojuma organizēšanu var veikt juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par pašvaldības palīdzību apbedīšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1