Apbedīšanas pabalsts (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Stopiņu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Pabalsts noteikts EUR 160,00 apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Gadījumā, ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
pakalpojuma organizēšanu var veikt juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu par pašvaldības palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības palīdzību pieņem Stopiņu novada domes Sociālais dienests, ja saistošajos noteikumos nav noteikts citādi. Stopiņu novada domes lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus
(Stopiņu novada dome; saistošie noteikumi; 13; 2014.01.08.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
STOPIŅU NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.12.