Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kura  ierobežotās telpu platības dēļ nespēj nodrošināt bērnu uzņemšanu programmā saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām telpu platību prasībām programmas  realizācijai, tās vadītājs iesniedz pārvaldē iesniegumu par statusa piešķiršanu iestādei, kurā ir rinda uz programmas apguvi (turpmāk  tekstā – statuss). Izglītības pārvalde, pēc situācijas izpētes, ar vadītāja rīkojumu piešķir iestādei šo statusu, norādot  datumu, ar  kuru statuss tiek piešķirts.
Ja vecāki izvēlas programmas apguvi savam bērnam konkrētā iestādē, kurai ar pārvaldes  rīkojumu ir noteikts statuss, vecāki iestādē vai pārvaldē aizpilda iesniegumu par bērna  reģistrāciju rindā, norādot iesniegumā ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), vēlamo uzņemšanas laiku, vēlamo iestādi un programmu, vecāku kontaktinformāciju (tālrunis, adrese). Šādos gadījumos iestādes vai pārvaldes  vadītājs pirms iesnieguma rakstīšanas piedāvā vecākiem vietu programmas  apguvei citā iestādē, kurai nav noteikts statuss. Ja iesniegums tiek iesniegts iestādē, tad  iestādes  vadītājs  nodrošina tā iesniegšanu  pārvaldē 1 (vienas) darba  dienas  laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērnu vecāki, aizbildņi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
Ja pasūtītāja izvēlētajai pirmsskolas izglītības iestādei ir Izglītības pārvaldes piešķirts statuss, ka šajā iestādē ir rinda uz pirmsskolas programmas apguvi, tad,  pasūtītājs  klātienē  iestādē vai pārvaldē aizpilda iesniegumu par bērna  reģistrāciju rindā, norādot iesniegumā ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), vēlamo uzņemšanas laiku, vēlamo iestādi un programmu, vecāku kontaktinformāciju (tālrunis, adrese).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Izglītības pārvalde uz vecāku iesniegumā norādīto adresi nosūta Izziņu  par  bērna  uzņemšanu  rindā, kurā norāda bērna vārdu, uzvārdu, iestādi, kuras rindā bērns tiek uzņemts, reģistrācijas  datumu un rindas kārtas numuru uz izziņas izsniegšanas brīdi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki