Zemesgabalu apgrūtinājumu plānu vai informācijas par apgrūtinājumu neesamību saskaņošana Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemesgabala apgrūtinājumu plānu saskaņošana Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem un piederošajiem zemes gabaliem, Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajām privatizējamajām dzīvojamajām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, zemes gabaliem, kas tiek nodoti īpašuma ka līdzvērtīgā zeme, kuri saskaņā ar likuma "Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" tiek gatavoti ierakstīšanai zemesgrāmatā,  Latvijas valstij piederošajiem un piekrītošajiem zemesgabaliem, izņemot Ministru kabineta 10.11.2010. rīkojuma Nr.648 minētos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātus ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums un apgrūtinājumu plāns vai informācija par apgrūtinājumiem.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi elektroniski parakstītu dokumentu ar saskaņoto
apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem un saskaņojuma uzrakstu, vai persona ierodas klātienē un saņem zemesgabala apgrūtinājumu plānu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki