Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un rezerves zemes fondā ieskaitītās neapbūvētās zemes iznomāšana (bez apbūves tiesības)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās vai valdījumā uz likuma pamata esošās neapbūvētās zemes iznomāšana notiek, pamatojoties uz attiecīgu Rīgas domes lēmumu vai Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu, rīkojot nomas tiesību izsoli vai bez izsoles.
Par nomas tiesību izsoli tiek ievietots sludinājums Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv/, sadaļā "Izsoles un konkursi" un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv/. Nomas tiesību izsoles nolikumā ir noteikta izsoles norises un dokumentu iesniegšanas kārtība un termiņi.
Ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts zemes nomas līgums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
200
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir saistīts ar atzinumu saņemšanu no citām institūcijām un zemesgabala reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un tā izmantošanas mērķa un kadastrālās vērtības noteikšanu, kā arī tirgus nomas maksas noteikšanu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
- 200 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domei vai tiek rīkota nomas tiesību izsole;
- 80 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu (brīvā formā vai pēc piedāvātā parauga) var iesniegt klātienē, pa pastu vai iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
- Fiziskām personām jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, adrese, pieprasāmā zemesgabala adrese, kadastra numurs vai apzīmējums (ja ir zināms) un iznomāšanas mērķis
- Juridiskām personām jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, pieprasāmā zemesgabala adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms) un iznomāšanas mērķis.
Izsoles pretendentiem jāiesniedz pieteikums aizpildīts atbilstoši izsoles nolikumam.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

*Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu (līgumu) var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki