Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamo ēku un tām piekrītošās zemes) iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas pašvaldībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nekustamais īpašums ir jāiznomā par iespējami augstāku nomas maksu, rīkojot nomas tiesību izsoli.
Par nomas tiesību izsoli tiek ievietots sludinājums Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://www.riga.lv/, sadaļā “Sludinājumi->Izsoles” un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv/. Nomas tiesību nolikumā ir noteikta izsoles norises, dokumentu iesniegšanas kārtība, t.sk., arī pieteikuma veidlapas paraugs. Visi nepieciešamie dokumenti un pieteikuma veidlapa jāiesniedz dalībai mutiskā vai rakstiskā izsolē atbilstoši izsoles nolikumam. Pēc izsoles norises un pieņemtā lēmuma par izsoles uzvarētāju, ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts nomas līgums.
Nomas objektu iznomāšana nerīkojot nomas tiesību izsoli ir pieļaujama tikai MK 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 6. punktā minētajos izņēmuma gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
Pieteikums aizpildīts atbilstoši izsoles nolikumam vai saskaņā ar publikāciju par nomas objektiem Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv, sadaļā "Izsoles un konkursi" un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts diipp@riga.lv
Pasts RD Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu (līgumu) var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Personai uz pieteikumā norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums) vai personai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums).  

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki