Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura pērk/pārdod Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamo īpašumu, vēršas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē ar iesniegumu, lai noskaidrotu, vai pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības. Pašvaldība izvērtē pirmpirkuma tiesību izmantošanas nepieciešamību un lietderību. Ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības, tad persona var veikt īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojot vienu no norādītajiem dokumentiem:
1) izziņu par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu, ko sagatavo un izsniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde;
2) izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, kuru sagatavo un izsniedz Rīgas domes Īpašuma departaments;
3) Rīgas domes lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs un/vai pircējs.
Termiņš:
Pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā dienā tiek izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu;
5 darbdienu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā (ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai) - izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
20 dienu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā (ja ir pazīmes, ka nekustamais īpašums varētu būt nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai) - Rīgas domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
2 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā (saskaņā ar Civillikumu) - Rīgas domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) pārdevējam vai pircējam jāiesniedz iesniegums pirmpirkuma tiesību izskatīšanai (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu), kam pievienots pirkuma līgums;
2) ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tad uzrādāma pilnvara (oriģināls) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā un/vai ar to saistīto darbību veikšanā.

Pārdevējs vai pircējs:
- iesniegumu var iesniegt klātienē Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā;
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes e-pasta adresi;
- iesniegumu var nosūtīt pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dia@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā dienā tiek izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu;
5 darbadienu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā - izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
20 dienu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā - Rīgas domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
2 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā - Rīgas domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pakalpojuma izpildes dokumenti ir saņemami klātienē, uz iesniegumā norādīto personas e-pasta adresi, parakstīti ar droši elektronisko parakstu, vai pa pastu

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki