Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (konkursa nolikums, normatīvo aktu un konkursa dokumentu publikācija, biežāk uzdoto jautājumu publikācija, konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājaslapā: https://atjauno.riga.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Prasības projekta iesniedzējam ir noteiktas Rīgas domes 18.10.2016.saistošo noteikumu Nr.225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā" 3.un 4.punktā, kā arī kārtējā gada konkursa nolikumā (sk. https://atjauno.riga.lv ).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
76
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Projektu var iesniegt konkursam klātiene vai izmantojot kurjerpastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ir noteikti kārtējā gada konkursa nolikumā, kas publicēts pakalpojuma administrēšanas oficiālajā mājaslapā https://atjauno.riga.lv.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru 67026138 vai 67181596, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmums tiek paziņots adresātam klātienē vai pa e-pastu, kā arī informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta pakalpojuma administrēšanas oficiālajā mājaslapā https://atjauno.riga.lv.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

*Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki