Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts veikt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā, bet izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļā noteikto.
Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā: 1) nevar veikt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā; 2) var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu; 3) izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļā noteikto.
Izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, iesniedz saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē, kas lēmumu pieņem 14 dienu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē (tikai būvniecības procesiem, kuri uzsākti līdz 01.01.2020. papīra formātā) Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Aizpildīts „Iesniegums (brīvā formā)” (veidlapa Nr. BV_104) ar nepieciešamajiem pielikumiem atkarībā no veicamajām izmaiņām/papildinājumiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē (tikai būvniecības procesiem, kuri uzsākti līdz 01.01.2020. papīra formātā) Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai identifikācijas karti (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki