Būvju krāsojuma akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms būves krāsošanas nepieciešams saskaņot fasādes krāsojuma un materiālu toņus, norādot to numurus un pievienojot krāsu toņu paraugus no izvēlētā kataloga (krāsu pase).
Klients izstrādā dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un divos eksemplāros iesniedz izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.
Krāsu pasi drīkst realizēt pēc fasādes krāsojuma un materiālu toņu saskaņošanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 127; 2004.03.12.)
Dokumentu juridiskā spēka likums
(Saeima; likumi; 2010.07.01.)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 2011.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 2018.09.07.)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 2005.12.20.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.