Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz akceptēšanai šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu veidus:
1) piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;
2) elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma un iekšējo elektronisko sakaru tīkla darba zīmējums;
3) elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros;
4) elektronisko sakaru tīklu pārbūves projekts.
Projekta sastāvs norādīts Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 1997.03.11.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 2014.02.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 2005.12.20.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.