Atļaujas izsniegšana Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas ražot priekšmetus ar Rīgas pilsētas simboliku vai citādā veidā to lietot, iesniedz pašvaldībā Simbolikas komisijai adresētu iesniegumu atļaujas saņemšanai par Rīgas pilsētas simbolikas lietošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vēršoties e-pastā vai pa pastu. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, tam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, un apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu,
un pievienojot nepieciešamos dokumentus. Pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei nosūta parakstītu, sagatavotu iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
Iesniegums un izstrādājuma dizaina skice divos eksemplāros
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru).  Atteikumu atļaujas saņemšanai iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai e-pastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki