Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju lejupielāde
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas ir pašvaldības apstiprinātā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam pielikumā Nr.17 „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu aprobežojumi” noteiktās ielu sarkanās līnijas, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.
Autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv ir iespējams lejupielādēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam apstiprinātās ielu sarkanās līnijas. Sarkano līniju tehnisko precizējumu (5cm robežās) dēļ, lejupielādes datne tiek atjaunota 1 (vienu) reizi mēnesī. Dati ir pieejami *.dwg datņu formātā Latvijas 1992.gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM).
Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” dati izmantojami, piekrītot Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas atļaujas nosacījumiem.
Dati saņemami bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums pieejams uzreiz, autorizējoties portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija un izvēloties pakalpojumu “Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju lejupielāde”.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.