Zemes pagaidu iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemi, attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona (pēc nomas objekta atrašanās vietas) izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus. Izpilddirekcijas darbinieki izskata iesniegto dokumentu atbilstību un Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija izskata jautājumu par nomas tiesību un nosacījumu piešķiršanu. Tiek sagatavots un abpusēji parakstīts zemes pagaidu nomas līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldības zemes objektu, persona ierodas attiecīgajā Rīgas pilsētas izpilddirekcijā (pēc objekta atrašanās vietas) pakalpojuma sniedzēja norādītajā pieņemšanas laikā un iesniedz sagatavotos dokumentus. Pakalpojumu var pieprasīt nosūtot dokumentu kopijas pa pastu attiecīgās Rīgas pilsētas izpilddirekcijai (pēc objekta atrašanās vietas). Dokumentu oriģinālus persona uzrāda klātienes apmeklējumā pirms Nekustamo īpašuma iznomāšanas komisija izskata jautājumu par nomas tiesību un nosacījumu piešķiršanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Fiziskai personai:
1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls;
2) personas pase vai ID karte, bet ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja - jāuzrāda oriģināls;
3) nepieciešamības gadījumā, dokumenti, kas pamato zemes lietošanas mērķi - jāuzrāda oriģināli; Juridiskai personai:
1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls;
2) PVN maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls (ja nepieciešamās ziņas nevar iegūt no publiskiem reģistriem);
3) nepieciešamības gadījumā, dokumenti, kas pamato zemes lietošanas mērķi - jāuzrāda oriģināli;
4) nomājot zemi zem jaunas īslaicīgas lietošanas būves - Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas piekrišana (sēdes protokola izraksts) - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Pasts
Pasts-Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Pasts-Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē tiek abpusēji parakstīts sagatavotais zemes pagaidu nomas līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija