Sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona (pēc nomas objekta atrašanās vietas) izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus. Izpilddirekcijas darbinieki izskata iesniegto dokumentu atbilstību un Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija izskata jautājumu par nomas tiesību un nosacījumu piešķiršanu. Tiek sagatavots un abpusēji parakstīts nekustamā īpašuma nomas līgums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošu vai piederošu zemesgabalu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, persona ierodas attiecīgajā Rīgas pilsētas izpilddirekcijā (pēc objekta atrašanās vietas) pakalpojuma sniedzēja norādītajā pieņemšanas laikā (Darba un pieņemšanas laiki:
Pirmdiena:8.30 - 18.00
     (Pieņemšanas laiks 14.00 - 18.00)
Otrdiena:8.30 - 17.00
Trešdiena:8.30 - 17.00
Ceturtdiena:8.30 - 17.00
     (Pieņemšanas laiks 14.00 - 17.00)
Piektdiena:8.30 - 16.00)
un iesniedz sagatavotos dokumentus. Pakalpojumu var pieprasīt arī, iesūtot dokumentu kopijas pa pastu. Dokumentu oriģinālus persona uzrāda klātienes apmeklējumā pirms Nekustamo īpašuma iznomāšanas komisija izskata jautājumu par nomas tiesību un nosacījumu piešķiršanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Fiziskai personai:
1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls;
2) personas pase vai ID karte, bet ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja - jāuzrāda oriģināls;
Juridiskai personai:
1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls;
2) PVN maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls (ja nepieciešamās ziņas nevar iegūt no publiskajiem reģistriem);
3) nepieciešamības gadījumā dokumenti, kas pamato zemes lietošanas mērķi - jāuzrāda oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Pasts
Pasts-Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Pasts-Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē tiek abpusēji parakstīts sagatvotais nekustamā īpašuma nomas līgums.
Darba un pieņemšanas laiki:
Pirmdiena:8.30 - 18.00
     (Pieņemšanas laiks 14.00 - 18.00)
Otrdiena:8.30 - 17.00
Trešdiena:8.30 - 17.00
Ceturtdiena:8.30 - 17.00
     (Pieņemšanas laiks 14.00 - 17.00)
Piektdiena:8.30 - 16.00
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija