Nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošana no pienākuma kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
No īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, iesniedzot iesniegumu lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona attiecīgā izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu un attiecīgās izpilddirekcijas izpilddirektors 10 darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no saistošo noteikumu 4.3.-4.5.apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums; 2) attiecīgo personas statusu apliecinoši dokumenti; 3) personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus