Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Attiecīgā Rīgas pilsētas izpilddirekcija, pamatojoties uz Rīgas domes Nacionālās pretošanas kustības statusa piešķiršanas komisijas lēmumu, sagatavo dokumentus nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izgatavošanai un izsniedz personai minēto apliecību un krūšu nozīmi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai ar Rīgas domes Nacionālās pretošanas kustības statusa piešķiršanas komisijas lēmumu piešķirts nacionālās pretošanas kustības dalībnieka statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
63
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas saņemt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību un krūšu nozīmi, ierodas klātienē attiecīgā Rīgas izpilddirekcijā un iesniedz iesniegumu, kuram pievieno personas darbības nacionālās pretošanās kustībā faktu apliecinošu dokumentu, 2 fotogrāfijas 3x4 cm un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumu ar nepieciešamo dokumentu kopijām var iesniegt arī pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) personas iesniegums vai Rīgas domes Nacionālās pretošanas kustības statusa piešķiršanas komisijas vēstule; 2) divas fotogrāfijas 3x4 cm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Pasts
Pasts-Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Pasts-Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība un krūšu nozīme saņemama tikai klātienē, ierodoties izpilddirekcijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija