Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecības nozaudēšanas gadījumā izpilddirekcija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievieto sludinājumu par apliecības atzīšanu par nederīgu un gatavo pieprasījumu atkārtotas apliecības izgatavošanai
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
42
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apliecības nozaudēšanas gadījumā persona iesniedz izpilddirekcijā iesniegumu ar
lūgumu izgatavot un izsniegt atkārtotu apliecību klātienē vai pa pastu. Iesniegumam jāpievieno
nepieciešamie dokumenti vai to kopijas un 2 fotogrāfijas 3x4 cm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) pase - jāuzrāda oriģināls; 2) iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 3) policijas izziņa (ja apliecība atņemta prettiesisku darbību rezultātā) - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Pasts
Pasts-Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Pasts-Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
No jauna izgatavoto apliecību persona saņem, ierodoties izpilddirekcijā iepriekš saskaņotā laikā. Ja pakalpojuma pieprasīšanai tika izmantots pasta sūtījums, personai jāuzrāda visi pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija