Izziņas izsniegšana saistībā ar izpilddirekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas izpilddirekcijas izsniedz savas kopetences ietvaros par dokumentāri pamatotiem faktiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona klātienē vai pa pastu iesniedz izpilddirekcijā rakstisku iesniegumu un uzrāda nepieciešamos dokumentus vai iesūta pa pastu to kopijas. Izpilddirekcijas darbinieki apzina dokumentus un veic to tematisku atlasi izpilddirekcijas arhīva lietās.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1)Iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 2) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 3) dokuments, kurš pamato tiesības saņemt konkrēto informāciju vai izziņu - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Pasts
Pasts-Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Pasts-Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksājumi veicami saskaņā ar Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.85 'Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem'.

Nodeva maksājama:

Rīgas Austrumu izpilddirekcija:
Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90011524360, adrese: Rātslaukums 1, Rīga  
konta Nr.:LV49NDEA0020600008010 Luminor Bank AS, SWIFT kods:NDEALV2X

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija:
Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90011524360, adrese: Rātslaukums 1, Rīga
Konta Nr.:LV69 NDEA 0020800010010 Luminor Bank AS, SWIFT kods:NDEALV2X

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija:
Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90011524360, adrese: Rātslaukums 1, Rīga
Konta Nr.:LV79NDEA0020900011010, Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavoto izziņu persona saņem klātienē izpilddirekcijā vai, ja nav nepieciešams identificēt pieprasītāju, sagatavoto izziņu izpilddirekcija personai nosūta pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija