Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas tirgoties pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības vietās (ar pastāvīgām tirdzniecības vietu adresēm var iepazīties Rīgas pilsētas izpilddirekcijās), iesniedz Rīgas izpilddirekcijā, kuras administratīvajā teritorijā izvēlētā tirdzniecības vieta atrodas, iesniegumu par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas tirgoties kādā no pašvaldības noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, attiecīgajā Rīgas izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai personas izvēlētajā ielu tirdzniecības vietā, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā saņemšanu.
Iesniegumam klāt pievienojams:
1.Tirdzniecības sortiments;
2. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots tirdzniecības vietas projekts vai teritorijas labiekārtojuma ar tirdzniecības vietu būvniecības ieceres dokumentācijas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija (uzrādot oriģinālu);
3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, vai pašvaldības nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;
4. Pašaudzētas produkcijas izcelsmes vietu apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar Rīgas domes 2020.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījums Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”” uz laiku no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.oktobrim netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, izpilddirekcija sagatavo rakstisku tirdzniecības atļauju vai motivētu atteikumu un izsniedz to personai iepriekš saskaņotā laikā. Tirdzniecības atļaujas Centra rajona teritorijā pēc pieprasījuma var saņemt Kungu ielā 7/9, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija