Ielas vai laukuma nosaukuma zīmes izgatavošana un izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai saņemtu ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, ielai vai laukumam piegulošā zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēršas Rīgas pilsētas izpilddirekcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ielai vai laukumam pieguļošā stūra zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt attiecīgajā Rīgas pilsētas izpilddirekcijā, iesniedzot iesniegumu par ielas un laukuma nosaukuma zīmes izgatavošanu un saņemšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

personas iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
E-pasts
Pasts
Pasts-Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Pasts-Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saskaņā ar iepriekš iesniegto iesniegumu, izgatavotās ielas un laukuma nosaukuma zīmes pēc izpilddirekcijas atbildīgā darbinieka telefoniska uzaicinājuma tiek izsniegtas fiziskai vai juridiskai personai klātienē, iesniedzējam uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija