Garāžu iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu garāžu Rīgas pilsētas teritorijā piedalās attiecīgās Rīgas pilsētas izpilddirekcijas rīkotajās mutiskajās vai rakstiskajās nomas tiesību izsolēs.
Garāžu nomas tiesības piešķir izsolē saskaņā ar izsoles nolikumā ietverto izsoles kārtību un procedūru.  Pēc izsoles tās uzvarētājs paraksta nomas līgumu, kas stājas spēkā pēc nomas objekta nodošanas-pieņemšanas dabā un atbilstoša pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, persona ierodas attiecīgajā Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijā (pēc objekta atrašanās vietas) un iesniedz pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē nolikumā norādītajā pieņemšanas laikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
saskaņā ar portālā www.riga.lv publicēto mutisko vai rakstisko nomas tiesību izsoļu nolikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē tiek abpusēji parakstīts sagatavotais nekustamā īpašuma (garāžas) nomas līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija