Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un Rīgas domes 06.03.2007. saistošajos noteikumos
Nr.73 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" norādītie dokumenti. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija izsniedz licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu licenci, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai jāiesniedz rakstisks iesniegums un dokumenti Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5. Pieņemšanas laiks dokumentu iesniegšanai
Pirmdienās 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 9.00 - 13.00
Tīmekļa vietne https://iksd.riga.lv
tālrunis 67026802; 67105548
e-pasts: iksd@riga.lv    
Dokumentus licences saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sēdes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2007. saistošo noteikumu Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu" 15. punktu, valsts nodeva 10 dienu laikā no licencēšanas komisijas lēmuma par licences piešķiršanu jāieskaita Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kontā - par licences izsniegšanu  EUR 71,14, par licences termiņa pagarināšanu  EUR 7,11. Saskaņā ar saistošo noteikumu 16. punktu, komisija var pieņemt lēmumu samazināt maksu, nosakot to  EUR 14,23,  ja licencējamās programmas īsteno pašvaldības izglītības iestāžu vecāku atbalsta fondi vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par valsts nodevas samaksu uzrādīšanas, vai nosūtot uz norādīto e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentu izsniegšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā
Pirmdienās 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 9.00 - 13.00
Maksājumi: Skatīt maksājumus