Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšana par piemērotāko izglītības programmu un ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanu mājās
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par piemērotāko izglītības programmu, vecāki telefoniski vai klātienē saskaņo vizītes laiku rindas kārtībā pie Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem. Vizītes laikā tiek veikta bērna spēju un attīstības pārbaude pie klīniskā psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga un izskatīti vecāku iesniegtie dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta bērna intelektuālo spēju padziļināta psiholoģiskā izpēte, konsultācija pie ārsta - bērnu psihiatra un rehabilitologa.
Pēc vizītes pie Komisijas speciālistiem atzinuma saņemšanai vecāki ar bērnu ierodas uz Komisijas sēdi. Komisija iepazīstas ar veiktās pārbaudes rezultātiem, iesniegtajiem dokumentiem un pārrunā iegūtos rezultātus ar vecākiem. Vecāki tiek konsultēti par bērna spējām piemērotāko izglītības programmu un saņem atzinumu. Vecāki saņem informāciju par Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno ieteikto izglītības programmu.
2.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanu mājās, vecāki vai pilngadīgs izglītojamais telefoniski vai klātienē saskaņo laiku, kad jāierodas uz Komisijas sēdi. Ilgstoši slimojošie skolēni, ja ģimenes ārsts nav noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ar vecākiem (pilngadīgi skolēni bez vecākiem) ierodas uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīti iesniegtie dokumenti un pieņemts lēmums par mācību organizēšanu mājās uz noteiktu laiku. Ja mācības mājās noteiktas pirmo reizi, atzinumu iesniedz skolā, kurā izglītojamais mācās. Ja mācības mājās ieteiktas atkārtoti, tad komisija sniedz informāciju par Rīgas ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centriem skolās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Izglītojamais, kura dzīves vieta ir deklarēta Rīgā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāki/ pilngadīgi izglītojamie saņem konsultācijas, iesniedz dokumentus un vienojas par vizītes laiku pie speciālistiem pa tālruni 67037322. Piemērotākās izglītības programmas ieteikšanai:
1) bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (veidlapa)
2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
3) ārstu-speciālistu slēdzieni, izraksti no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm
4) informācija par izglītojamo no  izglītības iestādes
5) izglītības iestādes atbalsta personāla izpētes materiāli
6) liecība vai sekmju izraksti (skolēniem)
7) darba burtnīcas dzimtajā valodā un matemātika (skolēniem)
Ilgstoši slimojošo izglītojamo  mācību organizēšanai mājās:
1) bērna likumiskā pārstāvja/ izglītojamā iesniegums (veidlapa)
2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
3) skolas izziņas veidlapa
4) liecība vai sekmju izraksti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD IKSD Pedagoģiski medicīniskā komisija
Adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Norādītajā laikā izglītojamais kopā ar vecāku/ pilnvaroto pārstāvi/ pilngadīgs izglītojamais bez vecākiem/ pilnvarotā pārstāvja, ierodas vizītē pie speciālistiem, uz komisijas sēdi un pēc lēmuma pieņemšanas saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Pakalpojuma pieteicējs divas dienas pirms vizītes saņem telefonisku atgādinājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD IKSD Pedagoģiski medicīniskā komisija
Adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki