Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, tiek veikta iesniegtā topogrāfiskā plāna pārbaude atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 78.punkta prasībām. Topogrāfiskais plāns tiek reģistrēts pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un reģistrētā datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam. Pēc aktualizēta topogrāfiskā plāna reģistrēšanas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, tas tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam reģistrēšanai valsts centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Ja pārbaudes procesā tiek konstatētas nepilnības iesniegtajā topogrāfiskajā plānā, reģistrācija tiek atteikta, norādot uz pieļautajām kļūdām, un topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts klientam labojumu veikšanai. Kad klients ir izlabojis topogrāfisko plānu, tiek veikta atkārtota topogrāfiskā plāna pārbaude.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1