GNSS bāzes staciju sistēmas EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu abonēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma sastāv no 5 (piecām) tīklā saslēgtām bāzes stacijām jeb Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) uztvērējiem, kas darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas gadā), uztverot un apstrādājot satelītu signālu datus, izplatot tos lietotājiem reālajā laikā (RTK), un uzkrājot pēcapstrādei RINEX formātā. EUPOS-RĪGA nodrošina pašvaldības darbiniekiem, mērniecības un citu nozaru pārstāvjiem tādus GNSS datu pakalpojumus kā reālā laika korekcijas (RTK) datus, diferenciālās pozicionēšanas (DGPS) datus un pēcapstrādes datus, kas nepieciešami augstas precizitātes ģeodēziskajiem mērījumiem. EUPOS-RĪGA bāzes staciju koordinātas aprēķinātas Latvijas 1992.gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu.
EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma ir validēta atbilstoši 15.11.2011. MK noteikumiem Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".
Pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas ar GNSS uztvērēju veic ģeodēziskos vai mērniecības darbus Rīgas pilsētā un pārējā EUPOS-RĪGA validētajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

klātiene – jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā;

e-pasts – jānosūta aizpildīta iesnieguma veidlapa uz e-pastu geo@riga.lv.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105817
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

klātiene – visa informācija, kas attiecināma uz līguma izpildes uzraudzību, operatīvā un tehniskā informācija tiek sniegta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā;

e-pasts – visa informācija, kas attiecināma uz lietotāja identifikatora izsniegšanu, aktivizāciju un darbības pārtraukšanu, un pakalpojuma aktualitātēm tiek nosūtīta uz pakalpojuma saņēmēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Pakalpojuma saņēmējam pēc pakalpojuma pieprasīšanas uz iesniegumā norādīto e-pastu tiek nosūtīta līguma sagatave izdrukāšanai un parakstīšanai, vai parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Līguma parakstīšanai un reģistrēšanai tā oriģināli (2 eksemplāri) ar pasta starpniecību vai personīgi jānogādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Departaments) Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.
Klientam ir iespēja līguma saskaņošanu ar Departamentu veikt, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Tādā gadījumā pakalpojuma pieprasītājs aizpildītu līguma sagatavi nosūta uz e-pastu: geo@riga.lv un 1 (vienas) nedēļas laikā saņem elektronisku apliecinājumu par līguma reģistrēšanu un parakstīšanu Departamentā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167105817
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki