Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu geo@riga.lv, izsniedz Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk - topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju, izpildmērījumu informāciju, demontēto objektu un elementu informāciju un atsevišķu inženiertīklu informāciju par pieprasīto teritoriju. Tāpat pakalpojumu iespējams saņemt Valsts vienotā ģeotelpisko datu portālā www.geolatvija.lv.
Šī informācija tiek izmantota topogrāfiskā plāna, izpildmērījuma plāna vai būvju situācijas plāna sagatavošanai. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā *.dgn datņu formātā.
Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” dati izmantojami, piekrītot Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas atļaujas nosacījumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku).
Lai saņemtu pakalpojumu valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā, ir  jāsazinās ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi un jāsaņem valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla piekļuves rekvizīti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Valsts vienotajā ģeotelpisko datu portālā www.geolatvija.lv augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju ir iespējams saņemt uzreiz, lejupielādējot nepieciešanās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datnes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1