Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un parāda neesamību tiek gatavotas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāriem, tiesai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai, sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus un citos gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
•Klients pieprasa pakalpojumu šādi:
E-pastā – nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu vai informācijas pieprasījumu bez elektroniskā paraksta.
• Portālā – iesniegt iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
• Telefoniski – pieprasa informāciju pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850 vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
• Pa pastu – iesniedz (nosūtot) iesniegumu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei.
• Klātienē – iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Pašvaldības ieņemumu pārvaldē.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
- veidlapa “Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšanai zemesgrāmatu nodaļā” 6.pielikums;
- veidlapa “Informācijas sniegšanai par nekustamā īpašuma nodokli” 7.pielikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 80000850
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients saņem pakalpojumu šādi:
- klātienē pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- atbildi var nosūtīt  uz oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja tāda nav, tad uz e-pasta adresi, kas reģistrēta RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki