Atļauja informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par atļaujas izsniegšanu informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.
2) Zemes īpašnieka atļauja.
3) Iesniegums.
Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Izsniedzējs:
1) Gar valsts galvenajiem autoceļiem – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.
2) Gar valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – Nodaļas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus