Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var pieprasīt:
-Vienas pieturas aģentūra
-Finanšu ekonomikas nodaļa
-elektroniskais pakalpojums

Dokumenti:
Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Juridiskām personām – papildus komersanta apliecība

Saņemšana:
-Vienas pieturas aģentūrā
-Finanšu ekonomikas nodaļā
-uz norādīto adresi
-uz norādīto elektronisko pasta adresi

Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļu maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene Vienas pieturas aģentūra
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus