Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene TERITORIJAS PLĀNOŠANAS NODAĻA
Adrese: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65207430
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus