Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas departaments sagatavo lēmuma projektu par pašvaldības nomas objekta iznomāšanu, informāciju par nomas objektu, izstrādā izsoles noteikumus, nomas līguma projektu, publicē informāciju par nomas tiesību izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā, rīko izsoli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU NODAĻA
Adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65207415
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus