Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (izsoles procesā)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas Rēzeknes novada pašvaldība veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, Rēzeknes novada pašvaldība virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai Rēzeknes novada domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. E-Pasts - Persona nosūta uz e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu atsavināšanas ierosinājumu
2. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un iesniedz atsavināšanas ierosinājumu
3. Pasts - Persona nosūta pa pastu Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināšanas ierosinājumu
4. Portāls -   Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv

Atsavināšanas ierosinājums, ko persona iesniedz brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2 solis - Pakalpojuma saņemšana
1. E-Pasts - Personai uz atsavināšanas ierosinājumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti
2. Pasts - Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
3. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki