Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšanas par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas gadījumā tiek izsniegta apliecība un krūšu nozīmīte
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Dokumenti:
1. Iesniegums - jāiesniedz oriģināls
2. Pase - jāuzrāda oriģināls
3. Latvijas valsts arhīva vai citu valstu arhīvu izsniegts dokuments par darbību nacionālās pretošanās kustībā
4. Latvijas Republikas tiesas spriedums, ar kuru tiesa konstatē faktu par personas darbību nacionālās pretošanās kustībā - jāuzrāda oriģināls
5. Tieslietu ministrijas atzinums - jāuzrāda oriģināls
6. Dokuments par uzvārda maiņu, ja tas ir mainīts - jāuzrāda oriģināls
7. 2 fotokartītes (3x4 cm)
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus