Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!  

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk - NVA) sniedz iespēju bezdarbniekiem un darba meklētājiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apmācībā. Dalībai apmācībā var pieteikties, ja līdzšinējās prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai ir nepietiekamas un tādēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
• bezdarbniekam vai darba meklētājam atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstam (pielikums atrodas mājas lapā www.nva.gov.lv) ir iespēja izvēlēties programmu pasākumā “Transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana” vai “Traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošana”, saņemt apmācību kuponu un iesaistīties apmācībā.

Pēc tās pabeigšanas apmācāmie kārto kvalifikācijas eksāmenus kompetentajā iestādē.

Apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu, kā arī ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam, ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no deklarētās dzīves vietas.

Ar sīkāku pasākuma aprakstu var iepazīsties mājas lapā www.nva.gov.lv > KLIENTIEM > Bezdarbniekiem > Apmācības iespējas bezdarbniekiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru līdzšinējās prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai ir nepietiekamas.
Termiņš:
1 darba dienas laikā pēc pieteikuma,veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. Rindas virzībai var sekot līdzi elektroniski www.nva.gov.lv filiāles sadaļā “Apmācības”.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Nodarbinātības valsts aģentūra Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)
Nodarbinātības valsts aģentūra Neformālās izglītības ieguve
Nodarbinātības valsts aģentūra Profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības ieguve