Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!  

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk - NVA) sniedz iespēju bezdarbniekiem un darba meklētājiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apmācībā. Dalībai apmācībā var pieteikties, ja līdzšinējās prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai ir nepietiekamas un tādēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
• bezdarbniekam vai darba meklētājam atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstam (pielikums atrodas tīmekļvietnē www.nva.gov.lv) ir iespēja izvēlēties programmu pasākumā “Transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana” vai “Traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošana”, saņemt apmācību kuponu un iesaistīties apmācībā.
Pēc tās pabeigšanas apmācāmie kārto kvalifikācijas eksāmenus.

Apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu, kā arī ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam, ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no deklarētās dzīves vietas.

Ar detalizētu pasākuma aprakstu var iepazīsties tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru līdzšinējās prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai ir nepietiekamas.
Termiņš:
1 darba dienas laikā pēc pieteikuma,veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. Rindas virzībai var sekot līdzi elektroniski www.nva.gov.lv filiāles sadaļā “Apmācības”.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārsūdzības process - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.04.