Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība līdzekļus projektu līdzfinansēšanai piešķir konkursa kārtībā, pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

Projektu līdzfinansējuma pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiska organizācija, turpmāk tekstā - NVO, pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Jēkabpils pilsētā un tās biedrības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1