Nevalstisko organizāciju projektu konkurss (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nevalstisko organizāciju projektu konkursa mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem. Jēkabpils pilsētas dome nosaka nevalstisko organizāciju projektu konkursam kopējo finanšu līdzekļu summu kārtējam gadam Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā, to apstiprinot
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1