De minimis atbalsta piešķiršana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
De minimis atbalsts - komercsabiedrībai noteiktā laika posmā piešķirts komercdarbības atbalsts (atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam), kuru piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Atbalsta sniedzējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1