Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenei (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvāni.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 354; 2018.07.01.)
Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 13; 2017.10.26.)
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 354; 2018.07.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.06.