Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Aprūpe mājās nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai, kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar
nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.
Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras
personas pašaprūpes spējas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis iesniedz sociālajam darbiniekam iesniegumu un citus dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un norīko aprūpētāju
Maksājumi: Skatīt maksājumus