Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus) mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāsniedz iesniegums Sociālajā dienestā, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus