Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (1 (viena) ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm (3 (trīs) un vairāk bērni līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, un turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē) 100 % (simts procentu) apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā.
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (1 (viena) ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu, 100 % (simts procentu) apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā.
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (1 (viena) ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm 75 % (septiņdesmit piecu procentu) apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā.
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (1 (viena) ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts maznodrošinātām ģimenēm 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā.
Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirtas uz laiku, līdz kuram ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (1 (viena) ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts aizbildņu ģimenēm (aizbildniecībā ir bērns līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, un turpina mācības...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus