Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) 1 (vienai) ģimenei (personai), neizvērtējot tās ienākumus, bet ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu radīto zaudējumu sekas, nepārsniedzot faktiskos izdevumus un tikai tajos gadījumos, ja personai (ģimenei) nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai apdrošināšanas atlīdzība. Pabalsts nav piešķirams tikai tādā gadījumā, ja cits valsts vai apdrošināšanas pabalsts vai atlīdzība pilnībā sedz krīzes situācijas izraisītās zaudējumu sekas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši dokumenti
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus